(ĐTCK) CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS) cho biết, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015.

Cụ thể: giá trị sản lượng ước đạt 2.151 tỷ đồng, doanh thu ước đạt 1.762 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 136,2 tỷ đồng, vượt 4,77% kế hoạch.

Năm 2016, Công ty đề ra kế hoạch: giá trị sản lượng 2.650 tỷ đồng, doanh thu 2.240 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 145 tỷ đồng, cổ tức 13%.

Trong năm tới, Công ty sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các dự án đang triển khai, đồng thời tìm kiếm thêm các công việc mới để đáp ứng nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, quyền lợi của NĐT.

Nỗ lực nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi công nợ, sắp xếp và rà soát lại định biên bộ máy, các quy chế quản lý nội bộ, cải tiến kỹ thuật công nghệ thi công, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng tính hiệu quả trong công tác tiếp thị đấu thầu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.