(ĐTCK) Năm 2015, giá trị sản xuất kinh doanh Công ty mẹ - Tổng công ty PVX ước thực hiện hơn 9.200 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch; tổng doanh thu ước thực hiện hơn 8.300 tỷ đồng, tương ứng 104% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 140 tỷ đồng.

Ngày 18/12/2015, tại Hà Nội, Công ty Mẹ - Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC - mã PVX) đã tổ chức lễ tổng kết năm 2015, triển khai kế hoạch năm 2016.

Theo báo cáo của Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Đồng tại đại hội, năm 2015, giá trị  sản xuất kinh doanh Công ty mẹ - Tổng công ty PVX ước thực hiện hơn 9.200 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch; tổng doanh thu ước thực hiện hơn 8.300 tỷ đồng, tương ứng 104% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 140 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 140 tỷ đồng.

Theo ông Đồng, kết quả sản lượng - doanh thu của công ty mẹ PVX đạt được năm 2015 tại các bn điều hành dự án, chi nhánh tăng cao so với năm 2014, góp phần tạo thành công hoàn thành vượt mức sản lượng, doanh thu của Công ty mẹ. Đặc biệt, theo báo cáo của Ban điều hành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đến thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể của dự án đã đạt 61,49%, sản lượng đạt hơn 8.200 tỷ đồng, doanh thu ước đạt gần 7.200 tỷ đồng. Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã hoàn thành thi công các hạng mục tại dự án.

Trong năm 2015, PVX đã thực hiện bàn giao cho chủ đầu tư/tổng thầu hạng mục nạo vét BoQ1, BoQ2, Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, hạng mục bờ kè dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1, Âu tàu Rạch Chanh và Trung tâm điều khiển Âu Tàu, Văn phòng Viện Dầu khí phía Nam, gói thầu Building 3B dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Mẹ PVX đã trúng thầu/được chỉ định 4 gói thầu, thực hiện ký kết với chủ đầu tư/tổng thầu 2 hợp đồng với giá trị phần việc của PVX là 614 tỷ đồng; ký kết 30 hợp đồng với các nhà thầu phụ với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó ký kết với chi nhánh/công ty con/đơn vị có vốn góp của PVX là 685 tỷ đồng.

Năm 2016, PVX đặt kế hoạch giá trị sản xuất kinh doanh đạt 9.500 tỷ đồng, tổng doanh thu 8.600 tỷ đồng.

Trong năm tới, PVX sẽ hoàn thành bàn giao các công trình/dự án/hạng mục: Xử lý nền dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1; San lấp và xử lý nền dự án GPP Cà Mau; hạng mục Civil 6 dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn…Hoàn thành công tác thanh quyết toán dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; quyết liệt tổ chức phấn đấu thực hiện thành công phương án tái cơ cấu đã được Tập đoàn phê duyệt…

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.