(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu hợp nhất ước thực hiện được 6.700 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 340 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch năm.

Trong đó, dịch vụ cơ khí dầu khí của PVS tăng trưởng tốt với doanh thu 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 3.623 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng tiếp tục gặp khó khăn.

Tuy nhiên, PVS đã có giải pháp giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả hoạt động giúp lĩnh vực này ước đạt doanh thu 869 tỷ đồng, bằng 64% kế hoạch năm. Dịch vụ căn cứ cảng dầu khí ước đạt doanh thu 758 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí ước đạt doanh thu 475 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Một số dự án PVS triển khai trong giai đoạn 6 tháng đầu năm là Dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Dự án Nhà máy Kho cảng Hải Phòng, Dự án mở rộng Kho cảng Gò Dầu…

Trong 6 tháng đầu năm, PVS đã thực hiện tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí nguyên, nhiên vật liệu, chi phí đầu tư với tổng giá trị tiết giảm khoảng 17,6 tỷ đồng.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, PVS đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất 6.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 430 tỷ đồng. Qua đó, PVS ước tính cả năm sẽ đạt doanh thu hợp nhất khoảng 13.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 770 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch.

Năm 2017, doanh thu hợp nhất của PVS đạt 22.368 tỷ đồng, vượt 72% kế hoạch; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 1.005 tỷ đồng, vượt 43% kế hoạch. Năm 2018, PVS đặt kế hoạch kinh doanh giảm mạnh so với thực hiện năm 2017, bởi dự kiến sẽ không có nhiều yếu tố thuận lợi hỗ trợ sản xuất - kinh doanh trong giai đoạn này.

Minh Vui + Hải Vân
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.