(ĐTCK) Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết, quý I/2018, doanh thu toàn Tổng công ty ước đạt 8.381,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 726,9 tỷ đồng, vượt lần lượt 110% và 224% so với kế hoạch quý.

Để có được kết quả đó, PV Power đã nỗ lực vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các nhà máy, sản lượng điện quý I/2018 ước đạt 5.724,7 triệu kWh (đạt 108% kế hoạch). Toàn Tổng công ty cũng đã thực hành tiết kiệm và tiết giảm được hơn 55 tỷ đồng. Qua đó, PV Power đã nộp cho Ngân sách Nhà nước 295 tỷ đồng.

Hiện PV Power đang tiến hành các bước lựa chọn cổ đông chiến lược và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Ngoài ra, Tổng công ty đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong quý II/2018, PV Power đặt mục tiêu sản lượng 5.928 triệu kWh, doanh thu 8.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 560 tỷ đồng.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.