(ĐTCK) ĐHCĐ bất thường CTCP - Tổng công ty Phú Tài (PTB – sàn HOSE) vừa thông qua phương án phát hành thêm 6,48 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 259,2 tỷ đồng lên hơn 324 tỷ đồng.

Theo đó, PTB dự kiến phát hành thêm 5,18 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, giá chào bán 35.000 đồng/CP. Toàn bộ lượng cổ phiếu này là cổ phiếu tự do chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, Công ty dự kiến sẽ phát hành thêm 1,3 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty, với giá phát hành 35.000 đồng/CP. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành.

Thời điểm phát hành là sau khi được ĐHCĐ biểu quyết thông qua và trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCK có ý kiến chấp thuận và công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Tổng số tiền dự kiến thu được là 226,8 tỷ đồng gồm 181,44 tỷ đồng từ phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và 45,36 tỷ đồng từ việc phát hành cho người lao động, Công ty sẽ dùng để mua máy móc thiết bị cho Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát, mua máy móc thiết bị cho nhà máy chế biến đá Diên Tân – Khánh Hòa và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Như vậy, lượng cổ phiếu trên được phát hành với mức giá là 35.000 đồng/CP, chỉ bằng khoảng 1/4 thị giá hiện tại của PTB. Đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần 14/8, PTB tăng 1,2% lên mức 130.600 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh 36.780 đơn vị.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt doanh thu hợp nhất 1.954,2 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 175,8 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. So với kế hoạch năm, PTB mới hoàn thành 41,9% kế hoạch doanh thu và 41,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong 6 tháng cuối năm, PTB đặt chỉ tiêu doanh thu hợp nhất 2.395,8 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 248,2 tỷ đồng.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.