(ĐTCK) Ngày 22/6 tới, Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung (CHP) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 12,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017, tỷ lệ 10%. 

Nguồn vốn phát hành gần 126 tỷ đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2017 của Công ty là 26%, trong đó 10% bằng cổ phiếu và 16% bằng tiền mặt. Trước đó, Công ty đã tạm ứng 10% cổ tức bằng tiền trong tháng 2/2018, 6% còn lại sẽ trả trong thời gian tới.

Ngày 28/6 tới, Công ty cổ phần Phú Tài (PTB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 gồm 10% bằng tiền và 50% bằng cổ phiếu. Theo đó, PTB sẽ phát hành khoảng 16,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 162 tỷ đồng, được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Công ty cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam (PAC) sẽ trả cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, nâng tổng mức cổ tức năm 2017 lên 45 %.

 

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.