(ĐTCK) CTCP Cao Su Phước Hòa (PHR) cho biết, trong tháng 5, Công ty đã khai thác 1.134 tấn mủ quy khô (đạt 6,2% kế hoạch năm), thu mua 305 tấn, giao bán trong tháng 1.179 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân gần 33,34 triệu đồng/tấn, đạt doanh thu 39,32 tỷ đồng và ước lợi nhuận trước thuế là 20 tỷ đồng.
PHR ước tính lãi gần 51 tỷ đồng 5 tháng đầu năm

Ảnh Internet

Lũy kế 5 tháng đầu năm, PHR khai thác được 4.547 tấn mủ quy khô (đạt gần 25% kế hoạch năm) và thu mua 1.811 tấn. PHR tiêu thụ 7.885 tấn thành phẩm với giá bán bình quân 32,84 triệu đồng/tấn, đạt doanh thu lũy kế 261,25 tỷ đồng và ước lợi nhuận trước thuế lũy kế là 50,84 tỷ đồng.Với kết quả này, PHR đã hoàn thành được 23,4% kế hoạch doanh thu (1.116 tỷ đồng) và 35,18% kế hoạch lợi nhuận (144,5 tỷ đồng).

Trong tháng 6, PHR sẽ chú trọng đôn đốc các nông trường tập trung khai thác, phấn đấu khai thác đạt 1,647 tấn mủ quy khô (9% kế hoạch năm), thu mua 600 tấn, tận thu mủ, tổ chức sản xuất chế biến theo yêu cầu kế hoạch dài hạn, bảo đảm chất lượng sản phẩm. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm khách hàng, tiếp tục các phương án giảm giá thành trong chế biến nhằm tăng tính cạnh tranh, tăng lợi nhuận.

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.