(ĐTCK) ĐHCĐ CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Hưng Gia (PHG) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu thuần 2.406 tỷ đồng, tăng 51%; lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng; cổ tức 20% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
PHG, doanh thu năm 2015 sẽ tăng 51%

Ảnh Internet

Doanh thu năm nay sẽ chủ yếu đến từ lĩnh vực xây lắp, dự kiến 2.000 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2014.

Theo ông Phan Huy Vĩnh, Tổng giám đốc PHG, để đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh doanh, Công ty dự kiến đầu tư 75 tỷ đồng vào các thiết bị thi công, giúp PHG nâng cao năng lực thi công, đáp ứng khả năng nhận thầu các dự án lớn, đặc biệt là những dự án nhà cao tầng.

ĐHCĐ PHG cũng đã tiến hành bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2015 - 2020). Theo đó, 5 thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới bao gồm: ông Nguyễn Bá Dương, ông Nguyễn Sỹ Công, ông Phan Huy Vĩnh, ông Trần Quang Quân, ông Trần Kim Long; 3 thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới bao gồm: bà Hà Tiểu Anh, ông Hồ Văn Chí Thành và ông Phan Vĩnh Phúc.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.