(ĐTCK) Năm 2018, IDV ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống so với năm 2017. 
Ngày 5/1/2019, CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV - HNX) sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm tới với 116 tỷ đồng doanh thu, 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức 30% bằng tiền. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận này tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2018. 
Trong năm qua, Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống so với năm 2017. Theo đó, năm 2018, IDV đạt 111 tỷ đồng doanh thu, 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cả hai chỉ tiêu này chỉ tương đương 83% kết quả đạt được của năm 2017. So với kế hoạch đề ra cho năm 2018, tuy doanh thu không đạt, nhưng lợi nhuận vượt 6%. 
Trong năm 2019, ngoài tìm kiếm phát triển các dự án khu công nghiệp mới tại Vĩnh Phúc, Hà Nam, để tạo nguồn thu gối đầu cho những năm tới, IDV sẽ tập trung đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Khai Quang, đồng thời đầu tư mở rộng các dịch vụ gia tăng tại khu công nghiệp này cũng như Khu công nghiệp Châu Sơn.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.