(ĐTCK) Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa thông qua tổng mức đầu tư vào Khu công nghiệp Bá Thiện (Vĩnh Phúc) khoảng 1.500 tỷ đồng.
Đại hội cũng thông qua chủ trương đầu tư vào Khu công nghiệp này theo hướng IDV tham gia góp vốn với tỷ lệ chi phối từ 51 - 100%.
Chốt năm tài chính 2018, Công ty đạt 111,2 tỷ đồng doanh thu, 68,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi lần lượt các chỉ tiêu này trong năm 2017 là 134,7 tỷ đồng và 82,2 tỷ đồng. Chốt năm 2018, IDV đạt 91% kế hoạch doanh thu, 106% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.