(ĐTCK) Dự kiến cuối tháng 4/2019, Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (mã PGD) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông để thông qua kế hoạch kinh doanh 2019 với 8.172 tỷ đồng doanh thu và gần 190 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 22% so với lợi nhuận thực hiện năm 2018. PGD dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 18%. 
Năm 2018, PGD đạt doanh thu gần 8.142 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 243 tỷ đồng, vượt tương ứng 15% kế hoạch và 35% kế hoạch cả năm.
Trong năm nay, PGD dự kiến sẽ đầu tư khoảng 81 tỷ đồng cho xây dựng, mua sắm trang thiết bị và giải ngân 43 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục dự án nhóm B, nhóm C. Đồng thời, sẽ triển khai đầu tư hệ thống phân phối khí thấp áp tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, tiếp tục khảo sát, tìm kiếm khách hàng mới tại các khu công nghiệp như Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Long Thành (tỉnh Đồng Nai), Hiệp Phước (TP. HCM), Long Hậu (tỉnh An Giang)… 
Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.