(ĐTCK) Ngày 30/12 cũng là ngày chốt quyền tổ chức đại hội cổ đông năm 2016 của PGC, dự kiến thực hiện trong tháng 4/2016.

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (mã PGC) thông báo, ngày 28/12/2015 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016. Ngày 30/12/2015 là ngày đăng ký cuối cùng.

Theo thông báo, PGC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng), thời gian thanh toán là ngày 30/3/2016; phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 20% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới), số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 10.056.830 cổ phiếu.

Ngày 30/12 cũng là ngày chốt quyền tổ chức đại hội cổ đông năm 2016 của PGC, dự kiến thực hiện trong tháng 4/2016.

9 tháng đầu năm 2015, PGC lãi sau thuế 76,75 tỷ đồng, lãi ròng cổ đông công ty mẹ đạt 70,07 tỷ đồng, tăng 11,3% cùng kỳ năm trước, EPS đạt 1.394 đồng/cp, hoàn thành 89,57% kế hoạch năm.

Hoàng Ly
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.