(ĐTCK) Theo BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, mã PET), quý II/2014, Công ty đạt doanh thu thuần 3.121 tỷ đồng, lãi hợp nhất 67,571 tỷ đồng, trong đó lợi ích cổ đông Công ty mẹ là 56,768 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần của PET đạt gần 5.672 tỷ đồng, lãi sau thuế 116,717 tỷ đồng, trong đó lợi ích cổ đông công ty mẹ là 96,877 tỷ đồng. Với kết quả này, thu nhập trên mỗi cổ phần của PET 6 tháng đầu năm đạt 1.387 đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm nay của PET đều tăng nhẹ.

Với kết quả kinh doanh nói trên, vốn chủ sở hữu của PET đã tăng lên mức gần 1.280 tỷ đồng trên vốn điều lệ 698,42 tỷ đồng, trong đó quỹ lợi nhuận chưa phân phối đạt hơn 256 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2014, PET có 1.050 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Công ty có khoản vay ngắn hạn trị giá 2.375 tỷ đồng, phải trả người bán 1.041 tỷ đồng nhưng không có nợ vay dài hạn trên tổng nguồn vốn 5.287 tỷ đồng. 

B/S
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.