(ĐTCK) Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PCC1) cho biết, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tới, tại trụ sở Công ty (Hà Nội). 

Theo kế hoạch, đại hội sẽ thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, đồng thời thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch lợi nhuận và dự kiến chia cổ tức năm 2018, cũng như kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2018.

Năm 2017, PCC1 đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh: tổng doanh thu đạt 3.160,6 tỷ đồng, tăng 105% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 237,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân toàn Công ty đạt 12,1 triệu đồng/người/tháng…

Năm 2018, PCC1 đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hơn 60%, đạt 5.226,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 77,6% so với năm 2017, đạt 420,3 tỷ đồng; thu nhập người lao động 13,2 triệu đồng/người/tháng; duy trì quy mô và tốc độ đầu tư các nhà máy điện, dự án bất động sản theo mục tiêu chiến lược đã đặt ra.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc PCC1 cho biết, Công ty sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị hệ thống đạt trình độ chuyên nghiệp, phát triển và điều chỉnh mục tiêu thị trường, phát triển sản phẩm mới, đồng thời đáp ứng đủ nguồn lực dành cho đầu tư các nhà máy điện, đầu tư kinh doanh dự án bất động sản, coi tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập cán bộ, công nhân viên làm cơ sở hoàn thành mục tiêu chiến lược đến năm 2020.

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.