(ĐTCK) Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu 9 tháng đạt 2.643 tỷ đồng, tương đương 86% kế hoạch năm, tăng trưởng 34% so với cùng kỳ. 

PAN cho biết kết quả kinh doanh ấn tượng này được đóng góp bởi sự tăng trưởng bền vững hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi nông nghiệp và thực phẩm với mức đóng góp doanh thu lần lượt là 986 tỷ đồng (37%) và 1.657 tỷ đồng (63%).

Bên cạnh việc kinh doanh có hiệu quả của 2 lĩnh vực cốt lõi trên, PAN còn có khoản lợi nhuận tài chính từ giao dịch hợp nhất thành công Công ty con Bibica (BBC), góp phần giúp lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Tập đoàn đạt 430 tỷ đồng, tương đương 134% kế hoạch năm, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm 2016. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 404 tỷ đồng giúp PAN hoàn thành và vượt 44% kế hoạch năm.

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông Công ty mẹ đạt 334 tỷ đồng, vượt 76% kế hoạch năm 2017.

Theo bảng cân đối kế toán tính đến hết ngày 30/9/2017, lượng tiền mặt và tương đương tiền của PAN có 1.005 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản, tổng tài sản của Tập đoàn đạt 5.764 tỷ đồng, tăng 53% so với thời điểm đầu năm.

Hải Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.