(ĐTCK) CTCP Pin ắc quy miền Nam (PAC) gửi thông báo để triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phát hành lại Báo cáo tài chính (BCTC) 2016 đã kiểm toán. Danh sách cổ đông chốt ngày 15/3/2017 và phiếu ý kiến gửi về Công ty trước 16h ngày 23/8/2017.

Cụ thể, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2016, HĐQT PAC cho rằng, trong BCTC 2016, Công ty đã tạm tính nguồn lương theo Nghị định 13/6/2016 của Chính phủ, nhưng sau khi rà soát lại, HĐQT đã yêu cầu giảm nguồn lương 44,3 tỷ đồng theo nguồn lương thực tế.

Điều này có nghĩa, khi điều chỉnh, lợi nhuận Công ty sẽ tăng tương ứng. Do vậy, trong lần lấy ý kiến này, HĐQT trình cổ đông việc điều chỉnh giảm quỹ lương hơn 44 tỷ đồng theo Nghị quyết HĐQT đã được thông qua ngày 27/4/2017.

Đồng thời, điều chỉnh giảm trích lập quỹ dự phòng mất việc số tiền gần 33,9 tỷ đồng theo quy định của Bộ Tài chính về việc hạch toán thực chi khoản trợ cấp mất việc và không được trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc.

Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên, HĐQT PAC cho biết, đây là khoản dự phòng được lập theo Luật Lao động 2012, nhưng HĐQT thấy cơ sở pháp lý chưa rõ ràng nên yêu cầu Công ty tham khảo ý kiến Bộ Tài chính. Như vậy, với sự điều chỉnh ở 2 khoản mục này, lợi nhuận trước thuế 2016 của PAC sẽ tăng thêm hơn 78 tỷ đồng.

Nhã An
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.