(ĐTCK) Market Vectors ETF Trust-Market Vectors-Vietnam ETF báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã OGC – HOSE)

Cụ thể, Market Vectors ETF đã bán ra 7.879.050 cổ phiếu OGC.

Sau giao dịch, Market Vectors ETF đã giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 20.240.626 cổ phiếu xuống còn 12.361.576 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 6,75% xuống còn 4,12%.

Ngày thay đổi sở hữu và không còn là cổ đông lớn của OGC là ngày 17/6/2015.

Đóng cửa phiên giao dịch 17/6, cổ phiếu OGC chốt tại mức giá 2.700 đồng. Như vậy, ước tính quỹ đầu tư này đã thu về trên 21 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu OGC đã bị loại ra khỏi danh mục đầu tư của Market Vectors Vietnam Index - chỉ số cơ sở của quỹ Market Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) do Van Eck Global quản lý.

ĐHĐCĐ thường niên 2015 diễn ra mới đây của OGC đã không thành công vì không đủ số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định (chỉ đạt 12,66%).

Tại đại hội, OGC cho biết, Công ty đạt tổng doang thu 3.896 tỷ đồng, lỗ trước thuế 1.319 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.370 tỷ đồng trong năm 2014. Đây là kết quả do OGC tự lập và đang được cung cấp cho đơn vị kiểm toán.

Năm 2015, OGC lên kế hoạch đạt 2.339 tỷ đồng tổng doanh thu, lãi trước thuế 569,53 tỷ đồng và lãi sau thuế 427,15 tỷ đồng. Thông tin chi tiết về lần tổ chức Đại hội tiếp theo sẽ được công bố sau.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.