(ĐTCK) Kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ theo phương án được HĐQT của CTCP Giống cây trồng Trung ương (NSC) thông qua tại Nghị quyết 22/2018, vừa được Công ty công khai cho thấy NSC bán 107/200 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. 
Với kết quả này, NSC huy động được 107 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, có kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định là 9%/năm trong suốt kỳ hạn trái phiếu.
Theo phương án phát hành được HĐQT của NSC thông qua trước đó, Công ty có kế hoạch huy động 200 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu riêng lẻ để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, tăng quy mô vốn hoạt động hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của NSC.
Tuy nhiên, căn cứ thực tế nhu cầu vốn cần thiết cho giai đoạn 2018-2020, NSC nhận thấy không cần thiết phải huy động đủ 200 tỷ đồng như kế hoạch đã đặt ra.
Công ty đã lựa chọn nhà đầu tư và chỉ phát hành tổng số 107 trái phiếu, tương đương 107 tỷ đồng theo mệnh giá.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.