(ĐTCK) Ngày 21/4, Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG, sàn HOSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, trong đó các cổ đông đã thống nhất chủ trương tiếp tục tăng vốn trong năm 2017.

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị đã được các cổ đông thông qua, công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ từ 419 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đại hội còn thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được thưởng 1 cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian chia thưởng cổ phiếu sau khi được UCK chấp thuận.

Đại hội đồng cổ đông Nhựa Đông Á cũng đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phiếu khi trái phiếu chuyển đổi đến hạn chuyển thành cổ phiếu.

Tại Đại hội, các cổ đông Nhựa Đông Á cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 với doanh thu 1.710 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2016. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế.

Về kế hoạch đầu tư năm 2017, DAG thống nhất sẽ đầu tư 1 dây chuyền sản xuất PP, 1 máy sản xuất smartdoor, 2 dây chuyền sản xuất tấm formex, 1 dây chuyền sản xuất tấm mica. Đồng thời, Công ty có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà phụ trợ và một số thiết bị khác.

Theo báo cáo tài chính năm 2016, Công ty đạt doanh thu 1.393 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế 52 tỷ đồng, tăng 31% cùng kỳ. Tổng tài sản năm 2016 tăng 13%, nguồn vốn sở hữu tăng 7%. Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với việc chi trả cổ tức bằng tiền theo tỷ lệ 5% mệnh giá. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II hoặc quý III/2017.

Trong năm 2016, Nhựa Đông Á đã đưa vào vận hành nhà máy sản xuất thanh Profile uPVC, đây cũng là nhà máy được đầu tư quy mô và hiện đại nhất trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam hiện nay.

Tại nhà máy sản xuất thanh Profile uPVC, Nhựa Đông Á đã đầu tư sản xuất thanh Profile bằng công nghệ hiện đại của Áo, nguyên liệu chính nhập khẩu từ Nhật Bản, sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu BSEN 12608.

Ngoài ra, các cổ đông Nhựa Đông Á cũng thống nhất việc cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm Tổng giám đốc.

Chí Tín
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.