(ĐTCK) Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản mục “phải thu khác” giá trị 49 tỷ đồng với báo cáo tài chính soát xét bán niên của CTCP Nhựa Bình Minh (BMP). 

Đây là số thuế truy thu mà BMP đã nộp và tạm hạch toán ở khoản mục phải thu khác. Nếu công ty xử lý khoản trên bằng quỹ đầu tư phát triển thì khoản mục phải thu ngắn hạn khác và quỹ đầu tư phát triển tại ngày 1/1/2017 và 30/6/2017 trên bảng cân đối kế toán của công ty sẽ giảm tương ứng.  

Theo giải trình của BMP, Công ty được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước thành CTCP vào năm 2004. Theo luật thì BMP sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 100% trong 2 năm liền sau đó là 2004-2005. Đồng thời, giai đoạn 2006 - 2008 Công ty sẽ tiếp tục được miễn giảm 50% thuế TNDN.

Đến năm 2006, Công ty chính thức niêm yết trên sàn HOSE khi còn đang trong giai đoạn được miễn giảm thuế từ quá trình cổ phần hóa.

Theo BMP, nếu thực hiện cộng dồn ưu đãi thuế từ việc niêm yết lần đầu cùng với ưu đãi từ cổ phần hóa, thì Công ty sẽ được giảm thuế 100% cho 2 năm 2007-2008. Tuy nhiên, Cục Thuế TP. HCM không chấp nhận ý kiến trên, mà yêu cầu BMP phải phân bổ ưu đãi thuế cho 4 năm 2007-2010 với tỷ lệ miễn giảm là 50%/năm.

Năm 2013, Cục Thuế TP. HCM thanh tra thuế từ năm 2009-2012 tại BMP đã ra quyết định không miễn giảm 50% thuế TNDN cho Công ty trong 2 năm 2009-2010.

Theo đó, BMP đã phải tạm nộp hơn 71 tỷ đồng tiền thuế truy thu và hạch toán vào mục phải thu khác, đồng thời Công ty cũng đã nộp đơn khiếu nại lên Cục Thuế TP. HCM, Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính. Đến năm 2014, Cục Thuế TP. HCM đã có quyết định truy thu thuế đối với BMP là hơn 49 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty đã tạm nộp hơn 49 tỷ đồng tiền thuế và hạch toán vào khoản mục phải thu khác trên báo cáo tài chính tính đến ngày 30/06/2017. Công ty cho biết sẽ làm việc với cơ quan chức năng và xử lý dứt điểm khoản này sau khi xin ý kiến ĐHĐCĐ 2018.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.