(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH), lũy kế 9 tháng, TDH đạt 1.483 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 2 lần cùng kỳ, vượt kế hoạch 9%. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 128 tỷ đồng, tăng 84% so với 9 tháng đầu năm 2016. EPS 9 tháng đạt 1.569 đồng. 

Riêng quý III, TDH đạt hơn 729 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính 25 tỷ đồng, tăng hơn 10 tỷ đồng và chi phí lãi vay giảm 3 tỷ đồng. Các chi phí bán hàng tăng không đáng kể, còn chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng hơn 6 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận thuần của TDH đạt gần 51 tỷ đồng và kết quả lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 40,8 tỷ đồng, gấp hơn 5,5 lần so quý III/2016.

Tính đến cuối tháng 9, khoản phải thu ngắn hạn của TDH gần 883 tỷ đồng, tăng  28%, chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng 317 tỷ đồng, tăng hơn 74% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, TDH ghi nhận khoản thuế giá trị gia tăng được khấu trừ gần 47 tỷ đồng. 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.