(ĐTCK) Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (Nguyễn Kim) vừa chào mua công khai 2,1 triệu cổ phiếu, tương ứng với 27,14% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (LDP), với giá 23.500 đồng/cổ phiếu. 
Thời gian chào mua từ ngày 30/11 đến 30/12/2018. Thời gian dự kiến hoàn tất đợt chào mua là ngày 11/1/2019.
Việc chào mua này thể hiện, Nguyễn Kim muốn thâu tóm Dược Lâm Đồng.
Trước đó, Nguyễn Kim nắm giữ khoảng 1,9 triệu cổ phiếu LDP, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 24%. Nếu giao dịch chào mua 2,1 triệu cổ phiếu lần này thành công, Nguyễn Kim sẽ nâng khối lượng sở hữu lên hơn 4 triệu đơn vị, tương đương 51,14% vốn điều lệ Dược Lâm Đồng. Khi đó, Dược Lâm Đồng sẽ trở thành công ty con của Nguyễn Kim.
Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.