(ĐTCK) HĐQT Công ty cổ phần Transimex (TMS) vừa ra nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt vào ngày 20/10. 

Thời gian dự kiến chi trả là 3/11. Năm 2016, TMS thông qua mức chi cổ tức tỷ lệ 30%, trong đó 25% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt. Năm 2017, TMS dự kiến cổ tức tỷ lệ 25% - 30% vốn điều lệ.

Cũng trong năm nay, Công ty dự kiến sẽ phát hành 3 triệu trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với hình thức ghi sổ với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tỷ lệ thực hiện 12:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương đương 1 quyền mua, 12 quyền mua sẽ được mua 1 trái phiếu chuyển đổi. Lãi suất trái phiếu chuyển đổi 6,5%/năm, thanh toán 1 năm/1 lần vào cuối kỳ. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, sau khi hết kỳ hạn, trái phiếu sẽ được chuyển đổi dự kiến bằng 80% giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển đổi nhưng không quá 20.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, TMS cũng phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi với tổng giá trị dự kiến 160 tỷ đồng cho nhà đầu tư bên ngoài. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2017. Theo TMS, mục đích của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cơ cấu các khoản nợ của công ty.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.