(ĐTCK) Hôm nay, ngày 25/3, Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MBB - HOSE) đã có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng vào 08/4/2018, và thanh toán bắt đầu từ ngày 26/4/2019.

Như vậy, với hơn 2,11 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MBB sẽ chi khoảng hơn 1.268 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức lần này.

Trong năm 2018 vừa qua, MBB đã tiến hành 2 đợt chia cổ tức cho năm 2017 với 6% bằng tiền mặt vào những ngày đầu năm và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:5, đi kèm cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100:14 vào đầu tháng 7.

Năm 2018, MBB đạt doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh 19.537 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.767 tỷ đồng.

Năm 2019, MBB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 9.895 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm 2018. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ là 8.525 tỷ đồng, tăng 21%. Cổ tức theo tỷ lệ 14%.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.