(ĐTCK) CTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS-UPCoM) vừa công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2017.

Cụ thể, năm 2016, NCS đạt 536,2 tỷ đồng doanh thu, tăng 11,19% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế đạt 67,6 tỷ đồng, tăng 11,36% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2017, NCS đặt mục tiêu sản lượng suất ăn phục vụ đạt 7,59 triệu suất, tăng 9,4% so với năm 2016.

Qua đó, lên kế hoạch 569,7 tỷ đồng doanh thu và 85,11 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 6,2% và 1% so với thực hiện 2016. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 50%.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận 2016, NCS quyết định trả cổ tức tỷ lệ 50% trên vốn điều lệ 119,79 tỷ đồng. Trong đó, đã tạm ứng 30% trên vốn điều lệ cũ và 20% trên vốn điều lệ hiện tại. 

Vốn điều lệ hiện tại của NCS vừa được tăng lên từ cuối năm 2016. Cụ thể, tháng 11/2016, NCS đã phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1, giá 10.000 đồng/CP, để tăng vốn lên gấp rưỡi từ gần 80 tỷ đồng lên 119,79 tỷ đồng.

Năm nay, NCS dự kiến sẽ thực hiện một đợt phát hành tương tự (cũng với tỷ lệ 2:1) nhằm tăng vốn lên 179,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2017.

Nguồn vốn thu được ước khoảng gần 60 tỷ đồng (từ phát hành gần 6 triệu cổ phiếu) sẽ được dùng để đầu tư vào gói thầu “Thiết bị rửa” và “Thiết bị bếp” thuộc giai đoạn 1 của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.