(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 với lợi nhuận trước dự phòng rủi ro đạt 108,3 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng đóng góp từ hoạt động đầu tư trái phiếu chính phủ và dịch vụ tiếp tục gia tăng tích cực.

Các chỉ số quy mô duy trì mức tăng trưởng ổn định và bền vững. Trong đó, tổng huy động của NCB, bao gồm tiền gửi từ khách hàng đạt 48.841 tỷ đồng, tăng 14,3%; cho vay khách hàng đạt 28.594  tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Tổng tài sản của NCB trong quý III đạt 63.807 tỷ đồng, giảm 7,5% chủ yếu là do NCB cơ cấu lại một số hạng mục tài sản. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 56 tỷ đồng.

Các khoản xử lý theo Đề án Tái cấu trúc ngân hàng tăng do NCB trích lập dự phòng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng ở mức 2,37%, NCB thực hiện phân loại nợ và đảm bảo an toàn duy trì dưới 3% trên tổng dư nợ.

 

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.