(ĐTCK) Cập nhật giá trị tài sản ròng (NAV) mới nhất của Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) và Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) do Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (Techcom Capital) quản lý cho thấy có diễn biến trái chiều.
Tại kỳ giao dịch ngày 2/11/2018, NAV của TCEF đạt 251,9 tỷ đồng, tương đương hơn 12.608 đồng/chứng chỉ quỹ. So với đầu năm, NAV của TCEF giảm 18,29%, còn so với 6 tháng và 3 tháng trước lần lượt giảm 14,76% và 7,15%. 
Trái ngược với NAV của TCEF suy giảm, NAV của TCBF liên tục được cải thiện, dù mức tăng còn khiêm tốn. Tại kỳ giao dịch ngày 2/11/2018, NAV của TCBF đạt 5.072,8 tỷ đồng, tương đương hơn 12.531 đồng/chứng chỉ quỹ. So với đầu năm, NAV của TCBF tăng 6,28%, còn so với 6 tháng và 3 tháng trước lần lượt tăng 3,78 % và 1,77%. 
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.