(ĐTCK) Theo cập nhật của Techcom Capital, đơn vị đang quản lý Quỹ đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF), tại kỳ giao dịch ngày 11/1, giá trị tài sản ròng (NAV) của TCBF đạt 6.769,1 tỷ đồng, tương đương 12.761 đồng/chứng chỉ quỹ, tăng 8,17% so với thời điểm cách đây một năm. 
TCBF đa phần đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp với tỷ trọng đạt 89% tổng giá trị tài sản, tiếp đến là tiền và tương đương tiền 6%, chứng chỉ tiền gửi 5%.
Tại kỳ báo cáo ngày 11/1, khoản đầu tư lớn nhất của TCBF là vào trái phiếu SDI11717 với tỷ trọng 11% giá trị tài sản, tiếp đến là MSN11718 với tỷ trọng 10%. Trái phiếu NVL11715 và CII11803 cùng chiếm tỷ trọng 9%. 
TCBF là quỹ mở, giao dịch hàng ngày. Quỹ tập trung đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định có chất lượng tín dụng tốt. Quỹ phân bổ hơn 80% tổng tài sản vào tín phiếu, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết/có kế hoạch niêm yết, trái phiếu chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, giấy tờ có giá và các công cụ có thu nhập cố định khác.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.