(ĐTCK) So với các kỳ giao dịch gần đây, tuy giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ đầu tư cổ phiếu Techcom (TCEF) do Công ty quản lý quỹ Kỹ thương quản lý có bớt giảm, nhưng mức giảm hiện vẫn còn khá cao.
 Theo đó, tại kỳ giao dịch ngày 28/6, NAV của Quỹ giảm 7,86% sau một năm, còn sau 9 tháng giảm 8,72%, sau 3 tháng giảm 1,63%...
Tại kỳ giao dịch ngày 28/6, các khoản đầu tư có tỷ trọng lớn của Quỹ giải ngân cả vào trái phiếu doanh nghiệp lẫn cổ phiếu như: trái phiếu TCE11721 (lĩnh vực giáo dục) chiếm tỷ trọng 11,7% tổng tài sản của Quỹ, cổ phiếu FPT: 8,3%, tiếp đến là trái phiếu MSR118001 (tài nguyên cơ bản) chiếm tỷ trọng 6,1%, cổ phiếu VCB chiếm tỷ trọng 6%... tổng tài sản của Quỹ.
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.