(ĐTCK) Kết quả hoạt động đầu tư tháng 10/2018 của Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM (TVGF) và Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2), đều do Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) quản lý cho thấy, giá trị tài sản ròng (NAV) đều giảm so với kỳ báo cáo trước. 
Theo đó, NAV của TVGF trong tháng 10 vừa qua đạt gần 197 tỷ đồng, tương đương NAV đạt 13.128 đồng/chứng chỉ quỹ, trong khi kỳ định giá trước giá trị tài sản ròng là hơn 218,4 tỷ đồng, tương đương 14.566 đồng/chứng chỉ quỹ.
Cũng trong tình cảnh tương tự, NAV của TVGF2 trong tháng 10 vừa qua giảm còn 157,6 tỷ đồng (tương đương 9.273 đồng/chứng chỉ quỹ) từ mức 175,3 tỷ đồng của kỳ định giá trước (tương đương 10.313 đồng/chứng chỉ quỹ).
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.