(ĐTCK) CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) vừa có thông báo gửi tới Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 1,89%/mệnh giá, tức 1 cổ phiếu nhận được 189 đồng.

Công ty sẽ phát hành 21.225.565 cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ thực hiện 11,25%, tức 1 cổ phiếu nhận được 0,1125 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện là 20/6/2018.

Về địa điểm thực hiện, đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở CTCP Đầu tư Nam Long (số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM).

 

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.