(ĐTCK) Tổng công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vừa tổng kết năm 2018 và triển khai khai kế hoạch năm 2019.

Năm 2018 là năm khó khăn đối với các doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói chung và với PV Power nói riêng. 

Trong đó, PV Power đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như sản lượng điện hợp đồng được giao cho các nhà máy điện năm 2018 giảm rất nhiều so với tính toán trong kế hoạch được duyệt; nguồn khí Đông và Tây Nam Bộ đang ngày càng suy giảm; công tác thoái vốn tại các công ty liên kết kém hiệu quả tiếp tục gặp khó khăn…

Với nhiều nỗ lực, PV Power đã đạt sản lượng điện 21,03 tỷ kWh; doanh thu toàn Tổng công ty cả năm ước đạt 33.363 tỷ đồng, vượt kế hoạch 6%; doanh thu Công ty mẹ đạt 24.272 tỷ đồng, vượt kế hoạch 8%; lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty ước đạt 2.315 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 2.565 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch.

Năm 2019, Tổng công ty phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tổng sản lượng điện 21,6 tỷ kWh. Bên cạnh đó, PV Power đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, thoái vốn theo phương án được duyệt, kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí; quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.