(ĐTCK) HĐQT PNJ vừa có thông báo đến cổ đông về ngày tiến hành ĐHCĐ thường niên vào 27/4 tới tại TP. HCM để thông qua cổ đông các kế hoạch hành động trong năm 2017.
Theo tài liệu họp ĐHCĐ vừa công bố, PNJ đặt kế hoạch kinh doanh năm 2017 với doanh thu trang sức vàng (bán lẻ và sỉ) tăng 23% so với năm 2016; doanh thu trang sức bạc tăng 30%; doanh thu xuất khẩu tăng 20%; lợi nhuận trước thuế đạt trên 751 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt trên 600 tỷ đồng.
Kết thúc 2016, tổng doanh thu PNJ đạt 8.720 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2015. Riêng doanh thu trang sức bán lẻ tăng 29% so với năm 2015. Con số này góp phần đưa lợi nhuận gộp cả năm lên khoảng 1.373 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 608 tỷ đồng, tăng 204% so với năm trước đó.

Trong ĐHCĐ của PNJ năm nay, HĐQT sẽ trình việc miễn nhiệm bà Phạm Vũ Thanh Giang và bổ nhiệm bà Phạm Mỹ Hạnh là thành viên HĐQT thay thế. 

Trước đó, ngày 23/11/2016, HĐQT đã có nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Giang theo nguyện vọng cá nhân và đã bổ nhiệm tạm thời là Hạnh làm Thành viên HĐQT thay thế. Như vậy, việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới này sẽ được trình thông qua tại ĐHCĐ ngày 27/4 tới và ngày có hiệu lực là ngày được HĐQT bổ nhiệm, với nhiệm kỳ là 5 năm. 

Thùy Vinh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.