(ĐTCK) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng như cổ tức, tăng vốn điều lệ, nâng tỷ lể sở hữu…

Theo báo cáo tại Đại hội, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của NTP, năm 2016 đều tăng cao so với năm 2015. Cụ thể, tổng doanh thu hợp nhất của NTP năm 2016 đạt 4.354 tỷ đồng, tăng 22% so với 2015 (tương đương tăng 798 tỷ đồng) và đạt 112% kế hoạch. Trong đó, doanh thu bán sản phẩm của Nhựa Tiền Phong Hải Phòng và Nhựa Tiền Phong miền Trung lần lượt đạt 3.892 tỷ đồng và 462 tỷ đồng. Sản lượng bán hàng năm 2016 đạt 85.954 tấn, tăng 20%. Lợi nhuận trước thuế đạt 426 tỷ đồng, tăng 10% (tương đương tăng 39 tỷ đồng).

Có được kết quả trên, theo lãnh đạo Nhựa Tiền Phong, Công ty đã đồng loạt thực hiện nhiều biện pháp như đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị hiện đại (các dây chuyền sản xuất ống PVC, HDPE, PPR của EU) để thay thế các thiết bị cũ, tăng năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; đầu tư thêm nhiều khuôn mẫu để đồng bộ, đa dạng sản phẩm…

Năm 2017, NTP đặt chỉ tiêu doanh thu bán sản phẩm 4.880 tỷ đồng, sản lượng sản phẩm tiêu thụ là 95.000 tấn và lợi nhuận trước thuế là 455 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt của năm 2017 là 20% vốn điều lệ sau khi đã được tăng thêm. Phần vốn điều lệ mới sẽ được tăng thêm trong năm 2017 là hơn 148,734 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua chủ trương nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Nhựa Tiền Phong và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan. Trong đó, Hội đồng quản trị sẽ phải chú trọng việc đánh giá tác động của việc nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đến hoạt động của công ty và lợi ích của các cổ đông.

Thu Lê
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.