Năm 2016, mức lương bình quân của phi công Vietnam Airlines đã được nâng từ 110,1 triệu đồng/tháng năm 2015 lên 115,3 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 4,7%. Tuy nhiên, tốc độ tăng lương vẫn thấp hơn so với vị trí tiếp viên là 10,9% và cán bộ, nhân viên nói chung là 12,8%.

Theo nội dung được nêu tại tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tính đến 31/12/2016, tổng số lao động của doanh nghiệp này ở mức là 6.199 người, thấp hơn lao động kế hoạch (kế hoạch đặt ra là 6.311 người).

Lãnh đạo Vietnam Airlines nhìn nhận, công tác quản lý lao động của tổng công ty này trong năm 2016 đã được “thực hiện tốt”.

Theo đó, Vietnam Airlines hạn chế tuyển lao động mới, thực hiện tổ chức lại lao động, duy trì ổn định và điều hành linh hoạt lao động, chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện có, thu nhập của người lao động được cải thiện.

Trong khi số lượng lao động thấp hơn kế hoạch thì quỹ tiền lương thực hiện của Vietnam Airlines năm 2016 đạt 2.706 tỷ đồng.

Vietnam Airlines cho biết, việc chi trả quỹ lương của doanh nghiệp được thực hiện theo điều 1, Nghị quyết số 02 ngày 23/5/2016 của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Với tình hình nói trên, tiền lương bình quân của người lao động năm 2016 tại Vietnam Airlines trong các lĩnh vực tiếp tục tăng từ 4,7% đến 12,8% so với năm 2015 dù trước đó trong năm 2015, tiền lương bình quân của người lao động tổng công ty này đã được tăng cao từ 12 - 28%.

Cụ thể, trong năm vừa qua, mức lương bình quân của phi công Vietnam Airlines đã được nâng từ 110,1 triệu đồng/tháng năm 2015 lên 115,3 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 4,7%. Lương bình quân của tiếp viên tăng mạnh 10,9% từ 23 triệu đồng/tháng năm 2015 lên 25,5 triệu đồng/tháng.

Lương cán bộ, nhân viên (trừ hội đồng quản trị và ban giám đốc) bình quân ở mức 19,4 triệu đồng/tháng, tăng mạnh 12,8% so với năm 2015 (năm 2015 bình quân 17,2 triệu đồng/tháng).

Cũng theo báo cáo, năm 2016, Vietnam Airlines dành hơn 7,1 tỷ đồng chi cho quỹ tiền lương của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) chuyên trách. Có 1 thành viên HĐQT kiêm nhiệm được nhận thêm thù lao 339,84 triệu đồng/năm.

Tổng cộng, quỹ tiền lương, thù lao HĐQT thực hiện năm 2016 của Vietnam Airlines gần 7,5 tỷ đồng (đã bao gồm tiền lương, thù lao tăng thêm do năm 2016 lợi nhuận thực hiện vượt 9% so với kế hoạch).

Việc tăng lương tại Vietnam Airlines được thực hiện trên cơ sở năng suất lao động theo khách luân chuyển và ghế luân chuyển của hãng bay này năm vừa qua đều tăng mạnh trên 13% so với thực hiện năm trước.

Doanh thu hợp nhất năm 2016 của Vietnam Airlines theo báo cáo mặc dù chỉ bằng 92% năm 2015, đạt 71.642 tỷ đồng song lợi nhuận trước thuế hợp nhất lại tăng mạnh hơn 12%, đạt 2.601 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) của hãng bay này nhờ đó đạt 2,93%, tăng 16,7% so với năm 2015 và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng mạnh gần gấp đôi lên 15,21%.

Theo Dân Trí
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.