(ĐTCK) Kết quả kinh doanh mới nhất mà CTCP Mía đường Sơn La (mã SLS) vừa công bố cho thấy có sự suy giảm mạnh.
Theo Báo cáo tài chính bán niên năm tài chính 2019 (từ ngày 1/7-31/12/2018) đã được soát xét, trong kỳ, SLS đạt 448,1 tỷ đồng doanh thu và 36,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với cùng kỳ năm trước, tuy doanh thu tăng khá cao, nhưng lợi nhuận lại suy giảm mạnh (cùng kỳ năm trước đạt 57,7 tỷ đồng).
Theo SLS, nguyên nhân chủ yếu do giá vốn hàng bán tăng đột biến khi đạt hơn 380,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ là 176 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay tăng cao cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đã tác động đến lợi nhuận. 
H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.