(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán 2016. 

Theo đó, vốn chủ sở hữu của Ngân hàng tính đến 31/12/2016 đạt 26.588 tỷ đồng, tăng 14,69% so với cuối năm 2015; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 2016 đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 13,33% so với 2015.

Lợi nhuận trước thuế trên báo cáo tài chính riêng của Ngân hàng đạt 3.711 tỷ đồng, vượt 4,5% kế hoạch. Tổng tài sản đạt 256.259 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ; vốn điều lệ đạt 17.127 tỷ đồng; tăng trưởng tín dụng đạt 24,22%.

Ngân hàng đã thực hiện tốt việc chuyển dịch cơ cấu cho vay sang bán lẻ (tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân/tổng cho vay khách hàng trên 30%); tăng trưởng huy động vốn đạt 7,3%; nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,33% (thấp hơn so với năm 2015 và so với kế hoạch dưới 1,62%). Nợ nhóm 5, nợ có khả năng mất vốn của MB tiếp tục giảm tới 43% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động cũng được quản trị hiệu quả, chỉ số ROA, ROE đạt tương ứng 1,21% và 11,59%.  Với kết quả này, MB tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm các ngân hàng thương mại cổ phần dẫn đầu về hiệu quả hoạt động.

Tường Vi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.