(ĐTCK) Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Masco, mã MAS, sàn UPCoM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, dự kiến diễn ra ngày 21/4 tới. 

Theo đó, Masco đề xuất cổ đông phương án chia cổ tức đợt cuối với tỷ lệ 36% (trên vốn điều lệ mới 42,67 tỷ đồng). 

Trước đó, trong năm 2016 và đầu năm 2017, MAS chi hơn 24 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 80% bằng tiền mặt. Như vậy, tính cả năm, MAS trả cổ tức tỷ lệ 116%.

Về kế hoạch kinh doanh 2017, Masco đặt mục tiêu doanh thu 269 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 34,57 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,26% và 22,59% so với kết quả thực hiện 2016. Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ dự kiến là 78,2%.

Mới đây, MAS thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2,381:1 để tăng vốn điều lệ từ 30,088 tỷ đồng lên 42,7 tỷ đồng. Kết quả, Công ty chào bán thành công 1,258 triệu cổ phần trên tổng số cổ phần phát hành là 1,263 triệu cổ phần.

 

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.