(ĐTCK) Thông tin từ Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (MSN) cho biết, Hội đồng quản trị của Công ty đã phê chuẩn mua lại tối đa 10% tổng số cổ phiếu phổ thông làm cổ phiếu quỹ.

Masan cho biết, giá cổ phiếu bình quân của Công ty trong thời gian vừa qua thấp hơn giá trị thực của Công ty.

Theo Masan, Công ty đang sở hữu và vận hành những nền tảng kinh doanh hàng đầu trong nhiều lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế đang tăng trưởng của Việt Nam. Do đó, Masan tin rằng, việc mua lại cổ phiếu sẽ là cách tối ưu để sử dụng lượng tiền mặt Công ty hiện có và phản ánh niềm tin của Masan vào chiến lược và dự báo tài chính của Công ty.

Kế hoạch mua lại cổ phiếu sẽ được tiến hành dựa trên quy chế tài chính của Công ty về phân bổ vốn và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán.

“Việc mua lại cổ phiếu cho thấy cam kết của Masan trong việc đồng hành và phục vụ lợi ích của các cổ đông của Công ty. Việc mua lại sẽ một mặt tạo thanh khoản cho cổ đông, mặt khác, các cổ đông còn lại có thể hưởng lợi từ tầm nhìn chiến lược trong thời hạn 3 năm như đã được công bố trong thông báo kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2017”, Masan cho biết.

Cùng với việc mua lại cổ phiếu quỹ đợt này (trước đó Công ty đã mua lại hơn 9 triệu cổ phiếu vào tháng 10/2016), hoàn trả các khoản vay có lãi suất cao, sở hữu lượng tiền mặt lớn để sẵn sàng tăng thêm tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, Masan đặt mục tiêu cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trên vốn sở hữu trong khi vẫn đảm bảo quy chế tài chính và xây dựng bảng cân đối tài chính lành mạnh.

Việc mua lại cổ phiếu sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành và tùy vào điều kiện thị trường. 

Hiện Masan có vốn điều lệ hơn 1.157 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến Masan sẽ mua lại tối đa hơn 115 triệu cổ phiếu. 
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.