(ĐTCK) Tổng công ty Xây lắp Việt Nam (Lilama) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2018 đã soát xét. Theo đó, mặc dù có tăng trưởng về doanh thu, nhưng lợi nhuận của Lilama lại giảm sâu.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2018, Lilama ghi nhận doanh thu thuần 7.302 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp đạt hơn 329 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp là hai gánh nặng lớn của Lilama, trong đó chi phí tài chính 177 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay là 166 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 145 tỷ đồng. Nợ phải trả của Lilama tính đến hết ngày 30/6/2018 lên tới hơn 12.930 tỷ đồng

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Lilama đạt 24,1 tỷ đồng, giảm 97,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, tương đương mức giảm 80,1%. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu của Lilama 6 tháng đạt 137 đồng, trong khi năm ngoái là 1.197 đồng.

Hải Yến
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.