(ĐTCK) UBCK vừa công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng đối với AFC VF Limited.

Theo đó, AFC VF Limited bị phạt 62,5 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Ngày 3/3/2017, AFC VF Limited (AFC) mua 2.500 cổ phiếu của CTCP Ngân Sơn (NST) dẫn đến số lượng cổ phiếu sau giao dịch của AFC và người có liên quan (ông Andreas Vogelsanger - Giám đốc điều hành của AFC) tăng từ 558.110 cổ phiếu lên 560.610 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,98% lên 5% và trở thành cổ đông lớn của Ngân Sơn. Tuy nhiên, đến ngày 19/4/2017, HNX mới nhận được giải trình và báo cáo sở hữu của AFC.

Tiếp đó, ngày 13/3/2017, AFC thực hiện giao dịch bán 334.200 cổ phiếu của CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC) dẫn đến số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch của AFC và người liên quan (ông Andreas Vogelsanger - Giám đốc điều hành của AFC) giảm từ 337.800 cổ phiếu xuống còn 3.600 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,69% xuống còn 0,06% và không còn là cổ đông lớn của TTC. Tuy nhiên, ngày 9/4/2018, HNX mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn nêu trên của AFC.

Ngoài ra, AFC VF Limited còn bị phạt 30 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn cho UBCK, Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, ngày 4/7/2017, AFC thực hiện giao dịch mua 1.000 cổ phiếu của CTCP Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng (mã HCT), dẫn đến số lượng cổ phiếu HCT nắm giữ sau giao dịch tăng từ 423.200 cổ phiếu lên 424.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 20,98% lên 21,03% (tăng từ ngưỡng 20% lên 21%).

Tuy nhiên, ngày 03/8/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của AFC.

Nguyên Minh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.