(ĐTCK) CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC-HOSE) vừa có giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau khi tiến hành soát xét báo cáo tài chính, đồng thời cũng giải trình các ý kiến ngoại trừ liên quan đến các khoản phải thu mà công ty kiểm toán KPMG đưa ra.

Cụ thể, sau soát xét, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của LEC giảm từ 7,5 tỷ đồng xuống còn 3,6 tỷ đồng, giảm 52% so với số liệu trước kiểm toán.

Phía LEC giải trình do điều chỉnh chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 3 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là điều chỉnh tăng khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm đã soát xét, các khoản phải thu ngắn hạn gần 708 tỷ đồng, chiếm 65% tổng tài sản và bằng 95% tổng nợ phải trả. Đồng thời, trong 4 ý kiến ngoại trừ của công ty kiểm toán KPMG thì có 3 ý kiến liên quan đến các khoản phải thu và LEC cũng đã có giải trình.

Đầu tiên là về tính hiện hữu số dư tiền mặt hơn 10 tỷ đồng tại công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Phúc Tiến.  LEC giải trình, ngày 19/7 công ty đã nộp số tiền này vào tài khoản ngân hàng.

Về việc công ty con là CTCP Đầu tư và Xây dựng P&P cho Công ty TNHH DV&TM An Thịnh Quế Sơn vay số tiền gần 64 tỷ đồng, KPMG cho rằng các khoản vay trên không có tài sản đảm bảo, công ty không đánh giá được khả năng thu hồi vốn. LEC giải thích cho vay vốn đi kèm với điều kiện rút gốc linh hoạt, áp dụng với mức lãi suất 5% - 5,5%/năm và trong trường hợp hoàn trả toàn bộ trước hạn thì không trả lãi là hợp lý. Đồng thời, LEC cho biết bên vay là đối tác có uy tín.

Ý kiến ngoại trừ thứ 3 là về khoản trả trước gần 86 tỷ đồng mà công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Phúc Tiến trả cho người bán ngắn hạn là Công ty TNHH Thương mại và Sửa chữa Hòa Bình. KPMG cho rằng thiếu cơ sở để kết luận về khả năng thu hồi khoản trả trước. Phía LEC cho biết, hợp đồng giữa 2 công ty vẫn đang thực hiện theo đúng các điều khoản của hợp đồng.

Cuối cùng là việc thu hồi khoản trả trước 30,5 tỷ đồng vì hợp đồng mua bán đã bị hủy giữa công ty con là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Phúc Tiến và Công ty TNHH Dân dụng và Công nghiệp Hòa Bình. LEC cho biết, công ty đã ký Biên bản thanh lý hợp đồng và thời hạn để đối tác hoàn trả toàn bộ khoản ứng trước là trước ngày 31/12/2018.

Báo cáo tài chính nửa đầu năm cho thấy doanh thu và lợi nhuận sau thuế của LEC lần lượt hoàn thành 38% và 9% kế hoạch năm.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của LEC đang gấp hơn 2 lần.

Lên sàn từ tháng 6/2017, cổ phiếu LEC có lượng giao dịch thấp và trung bình 10 ngày gần đây chỉ hơn 2.000 cổ phiếu/ngày. Với mức giá hiện tại là 19.000 đồng/ cổ phiếu, vốn hóa thị trường là 496 tỷ đồng.

Ninh Cơ
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.