(ĐTCK) Năm 2018, Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (LEC) lên kế hoạch doanh thu 582 tỷ đồng, tăng gần 70% so với năm 2017. 

Trong đó, hoạt động xây lắp đóng góp 413 tỷ đồng, hoạt động thương mại, dịch vụ đóng góp 152 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh bất động sản đóng góp 17 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2018 dự kiến đạt 40,3 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017.

Ban lãnh đạo LEC cho biết, Công ty sẽ tập trung vào lĩnh vực xây lắp công trình, tăng nguồn lực thực hiện các hợp đồng thi công Dự án Khách sạn An Thịnh Việt Nam, Dự án Tổ hợp Ánh Dương Đà Nẵng, thi công san nền Dự án Đồi Hai Đai...

Bên cạnh đó, LEC sẽ triển khai công tác dự bị của các dự án bất động sản mới như Dự án Khu phức hợp EVN-Land Đà Nẵng giai đoạn 2 và 3. Do dành nguồn lực đầu tư dự án trong năm 2018, LEC dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch không chia cổ tức năm 2017.

 

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.