(ĐTCK) 9 tháng đầu năm, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đạt doanh thu thuần 4.600 tỷ đồng, tăng 180 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 881 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gần 300 tỷ đồng. 

Với kết quả này, PPC đã vượt 22% so với lợi nhuận cả năm 2017. Trong đó, tính riêng trong quý III, PPC lãi trước thuế 180 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước Công ty lỗ 646 triệu đồng.

Được biết, trong năm 2017, PPC được ghi nhận 215 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng đầu tư vào CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh, khoản lợi nhuận này đã được hạch toán trong quý II/2017.

Theo giải trình của PPC, đạt được sự tăng trưởng trong lợi nhuận quý III/2017 nhờ sản lượng điện sản xuất và giá bán điện bình quân cao hơn cùng kỳ 2016. Tính đến cuối quý III/2017, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của PPC giảm 5 lần, chỉ còn 450 tỷ đồng (đầu năm là 2.110 tỷ đồng). Nợ phải trả cũng giảm hơn một nửa xuống 2.374 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 987 tỷ đồng (giảm 35%), nợ dài hạn 1.387 tỷ đồng (giảm 64%).

Tuy vậy, do vẫn còn nguồn vốn vay bằng JPY, nên đại diện PPC cho biết, biến động tỷ giá JPY từ nay đến cuối năm vẫn là một ẩn số, có thể tác động tới kết quả kinh doanh quý IV/2017 cũng như cả năm 2017.

 

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.