(ĐTCK) Công ty cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An (Lafooco, mã chứng khoán LAF) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, quý II, LAF đạt doanh thu thuần 79 tỷ đồng, giảm 19,86%, tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm khá mạnh 39,35%, đạt 68,25 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp đạt 10,76 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 13,95 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chỉ đạt hơn 360 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 1,47 tỷ đồng; trong khi chi phí tài chính cũng giảm khá mạnh hơn 60%, đạt 2,11 tỷ đồng. Các khoản chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý cũng biến động nhẹ.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 3,84 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 21,94 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LAF đạt doanh thu 158,63 tỷ đồng, giảm hơn 29% so với cùng kỳ năm ngoái và mới chỉ hoàn thành 29,41% kế hoạch cả năm (539,35 tỷ đồng); lợi nhuận gần 5,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 27,86 tỷ đồng và đã hoàn thành 45,38% kế hoạch cả năm (12,56 tỷ đồng).

Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản LAF đạt 284,52 tỷ đồng, tăng 33,14% so với đầu năm. Trong đó tiền mặt giảm mạnh từ 11,83 tỷ đồng xuống còn 2,62 tỷ đồng, tương ứng giảm 77,68%; các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm mạnh gần 68,5% với hơn 13,4 tỷ đồng; tuy nhiên, hàng tồn kho tăng mạnh gần 127%, lên hơn 193 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của LAF cũng tăng mạnh từ 94,59 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 160 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 70%, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 58,42% lên 131,19 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu LAF đang giao dịch thiếu tích cực. Sau phiên giảm mạnh ngày cuối tuần, LAF tiếp tục bị đẩy về sát mức giá sàn ngay đầu phiên sáng 29/7 với mức giảm 6,5%, tạm đứng tại mức giá 7.030 đồng/CP.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.