(ĐTCK) HĐQT CTCP Khoáng sản Bình Dương (KSB) thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về đề nghị của CTCP Đầu tư Căn Nhà Mơ Ước (DRH) được nhận chuyển nhượng cổ phiếu KSB nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% vốn điều lệ và đến mức tối đa mà không phải chào mua công khai.

HĐQT ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc quyết định thời điểm, nội dung hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản và các thủ tục pháp lý có liên quan.

Được biết, tại ĐHCĐ thường niên của DRH đã thông qua, năm 2017, Công ty sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại KSB lên tối thiểu 51%. Tính đến cuối năm 2016, DRH đã đầu tư hơn 5,2 triệu cổ phiếu, chiếm 22,3% vốn điều lệ KSB.

Trong khi đó, theo thông tin mới đây từ KSB, HĐQT Công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2016 với tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7%. Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9/2017.

Trong năm 2016, KSB đã tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền mặt và chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 trong quý I/2017. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, KSB đạt 517,5 tỷ đồng doanh thu, tăng 28% và lợi nhuận sau thuế đạt 144 tỷ đồng, tăng 60% và hoàn thành 60% kế hoạch cả năm. Với mức lợi nhuận này, EPS 6 tháng của KSB đạt 2.612 đồng.
Nhã An
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.