(ĐTCK) Công ty Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) vừa được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp giấy chứng nhận làm thành viên bù trừ trực tiếp trên TTCK phái sinh.

KIS đủ điều kiện tham gia TTCK phái sinh nhờ tăng vốn thành công và hiệu quả kinh doanh cải thiện. Quý I/2018, Công ty đạt 79,6 tỷ đồng doanh thu, hơn 22,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi lần lượt các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm ngoái là 44,2 tỷ đồng và 9,5 tỷ đồng. Hiện KIS có vốn chủ sở hữu 1.135,6 tỷ đồng.

Sau gần một năm đi vào hoạt động, đến nay TTCK phái sinh có 8 công ty chứng khoán được VSD cấp giấy chứng nhận thành viên bù trừ, trong đó có 2 thành viên bù trừ chung là SSI và VDS; 6 thành viên bù trừ trực tiếp là BSC, HSC, MBS, VCSC, VPBS và KIS. Trước đó, KIS được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận là thành viên giao dịch trên TTCK phái sinh.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.