(ĐTCK) Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là ngày 17/9/2018 và ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/9/2018.
Kienlongbank (KLB - UPCoM) sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%; chia cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 3%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu mới.
Với 296,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm trong đợt này là gần 23,7 triệu cổ phiếu.
6 tháng đầu năm 2018, ngân hàng có tổng tài sản đạt hơn 39.200 tỷ đồng; cho vay khách hàng đạt hơn 27.100 tỷ đồng, tăng 10,8%; huy động tiền gửi đạt 27.936 tỷ đồng, tăng 6,93%; lợi nhuận sau thuế đạt 121 tỷ đồng.

Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.