(ĐTCK) Theo Báo cáo tài chính quý II/2017 của CTCP Hóa chất cơ bản miền Nam (CSV), trong quý II/2017, Công ty đạt doanh thu 363 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 61,8 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo CSV, mặc dù quý II/2017 doanh thu có giảm 70 tỷ đồng so với quý II/2016, nhưng do tổng chi phí giảm 81 tỷ đồng, trong đó giá vốn hàng bán giảm hơn 61 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giảm 18,8% so với cùng kỳ, kéo theo lợi nhuận chung của công ty tăng trưởng.

Theo đó, chi phí giá vốn giảm là do các yếu tố phát sinh từ công ty mẹ bao gồm giảm khấu hao tài sản cố định trong kỳ, đồng thời hoàn nhập các khoản dự phòng hàng tồn kho và nợ khó đòi phát sinh tại công ty con.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, CSV đạt doanh thu 887 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 115 tỷ đồng tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2016. Theo đó, CSV đã hoàn thành lần lượt 60,7% và 55,2% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đã đề ra.

 

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.