(ĐTCK) Công ty cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS) vừa có văn bản gửi cổ đông trả lời về kiến nghị chi trả cổ tức năm 2016. 

Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông 2017 ngày 28/4 đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 13%. Tại báo cáo tài chính quý II/2017, PXS đã phân loại khoản tiền cổ tức 78 tỷ đồng sang khoản phải trả.

Ngày đến hạn cuối cùng của việc thanh toán cổ tức 2016 theo quy định đối với PXS là 28/10/2017. Trong văn bản trên, PXS cho biết, hiện là thời kỳ khó khăn chung của ngành, Công ty đang thu xếp nguồn tài chính để trả cổ tức đúng hạn, nhưng vẫn mong cổ đông thông cảm, chia sẻ với Ban lãnh đạo Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Thực tế, nguồn hạch toán trả cổ tức là từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016, nhưng nguồn tiền để thanh toán cổ tức nằm ở việc thu tiền từ các khoản phải thu. Hội đồng quản trị cùng Ban giám đốc PXS đã tìm các biện pháp để thu xếp nguồn thanh toán cổ tức. Tuy nhiên, hiện tại đang là giai đoạn khó khăn của ngành nói chung, PXS nói riêng trong việc thu xếp tài chính.

PXS có công nợ phải thu đến hạn tại thời điểm 30/6/2017 rất lớn, trong đó lớn nhất là khoản phải thu các dự án Bộ Quốc phòng, số tiền hơn 432 tỷ đồng, do các thủ tục thu xếp vốn của chủ đầu tư liên quan vốn ngân sách phải xin ý kiến các cơ quan thuộc Chính phủ, cần nhiều thời gian để hoàn tất. PXS cam kết cân đối và thu xếp tài chính để đảm bảo thanh toán cổ tức cho cổ đông thời gian sớm nhất có thể.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.